• Abbia di santi si va in Paradisu

 • A campana dici: "dammi e dummi"

 • Acqua currenti vivila cuntenti

 • Acqua e fucu dunnaci lucu

 • A cu ti leva u pani, levacci a vita

 • A liggi je uguali ppi tutti ma cu avi dinari si ni futti

 • A matinata fa a jurnata

 • A mugghiere d'atru è sempri cchiù bbedda

 • A pagghia vicinu o luci sbampa

 • Aprili fa li rossi e Maju si li godi 

 • Aprili fa li sciuri e li Biddizzi e Maju n'avi l'onuri

 • A riggina appi bbisugnu da vicina

 • Asini e picciliddi Diu l'aiuta

 • Spina c'un ti pungi e morbida na sita

 •  Campa e fai campare

 • Campana c'un senti a pprima vuci, segnu chi lu discursu nun cci piaci

 • Comu simmu facimmu

 • Cu paga cumanna

 • Da rrosa nasci a spina e da spina nasci a rrosa

 • Fai chiddu chi ti fanu c'un jè piccatu

 • Cu pratica u zzuppu si nzigna a zzuppiari

 • U sceccu zzuppu si godi a via

 • U mangiari e rraggiari tanti voti fa quasciari

Pro Loco Mazzarino

SOCIAL

Seguici anche sui nostri social per rimanere sempre aggiornato sulle nostre iniziative